தீரன் சின்னமலையின் வாழ்க்கை வரலாறு

தீரன் சின்னமலை   தீரன் சின்னமலை, பூலித்தேவன், கட்டபொம்மன், மற்றும் மருது சகோதரர்கள், போன்றவர்கள் வீரம் விளைந்த நம் தமிழ் மண்ணில் பிறந்து, நாட்டின் விடுதலைக்காகத் தங்கள் வாழ்வையும், வசந்தத்தையும் தியாகம் செய்த மாமனிதர்கள். ‘தீர்த்தகிரி கவுண்டர்’ என்றும், ‘தீர்த்தகிரி சர்க்கரை’ என்றும் அழைக்கப்படும்

Read More

தமிழறிஞர் மனோன்மணீயம் பெ. சுந்தரம் பிள்ளை பிறந்த தினம் ஏப்ரல் 4 , 1855 .

தமிழறிஞர் மனோன்மணீயம் பெ. சுந்தரம் பிள்ளை பிறந்த தினம் ஏப்ரல் 4 , 1855 . தமிழறிஞர் மனோன்மணீயம் பெ. சுந்தரம் பிள்ளை பிறந்த தினம் ஏப்ரல் 4 , 1855 . மனோன்மணீயம் பெ. சுந்தரம் பிள்ளை ( ஏப்ரல் 4 ,

Read More