செட்டியார் என்பது சாதி கிடையாது, பட்டம் மட்டுமே! செட்டியார் என்பதை சாதியாக கொள்வோர் முட்டாள்களே!

வெள்ளாஞ் செட்டியார்கள்

Purely வெள்ளாளர்கள் ஆவர்!


வெள்ளாஞ் செட்டியார்களுக்கும்

வாணிப செட்டியார்களுக்கும் எவ்வித சம்பந்தம் இல்லை,

செட்டியார் என்பது பட்டம் தான் சாதி கிடையாது,

பல்வேறு மாவட்டங்களில் பல்வேறு அமைப்புகளில் உள்ள வெள்ளாளர்கள்

வெள்ளாஞ் செட்டியார்கள் எங்கே எங்கே உள்ளார்கள் என்பதை அடையாளம் கண்டு வெள்ளாஞ் செட்டியார்களை வெள்ளாளர் அமைப்புகளில் கொண்டு வர முயற்சி செய்யுங்கள்!

வெள்ளாஞ் செட்டியார்களுக்கும்

வெள்ளாளர் அல்லாத வாணிப செட்டியார்களுக்கும் இடையே திருமணம் நடைபெறுவதை தடுத்து நிறுத்துங்கள்!

செட்டியார் பட்டத்தை சாதியாக நினைத்து சில செட்டியார் அமைப்புகள், சங்கங்கள் வெள்ளாஞ் செட்டியார் கபளிகரம் செய்ய நினைக்கின்றனர்! ஜாக்கிரதையாக இருப்போம்!


சைவ வேளாளர்களுக்கும்,
துளுவ வேளாளர்களுக்கும் கூட செட்டியார் பட்டம் உள்ளது என்பதை மறந்து விட வேண்டாம்! 

வேளாளர் அல்லாத மற்ற சாதிகளான குலாலர் (குயவர் ) , சேனைத்தலைவர் சாதிக்கும் செட்டியார் பட்டம் உண்டு , ஆகவே செட்டியார் என்பது பட்டம் மட்டுமே சாதி கிடையாது!  செட்டியார் பட்டம் கொண்ட அனைத்து சாதியும் ஒரே சாதி கிடையாது! இவர்களுக்குள் மாற்றி மாற்றி திருமணம் என்பது கூடவே கூடாது, 

*மேலும் இது குறித்து ஏதேனும் சந்தேகங்களுக்கு : சைவச்செல்வன். கார்த்தி சங்கர்  9629908758*

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *