சைவ வேளாளர்கள் கோத்திரம்

சைவ வேளாளர்கள் திருமண தகவலுக்காக பெண், ஆண் ஜாதகம் தயாரிக்கும் போது

கோத்திரத்தை கண்டிப்பாக பதிவிடும்படி கேட்டு கொள்கிறோம்!!! 

இவண்

சைவ வேளாளர் இளைஞரணி

மேலும் தகவலுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் : 

ஒட்டப்பிடாரம் கார்த்தி சங்கர் பிள்ளை 9629908758 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *