தற்கால வேளாளர்கள் எப்படி கீழ்தரமாக இறங்கியுள்ளார்கள் என்று பார்ப்போம்!

தற்கால #வெள்ளாளர்களின் #கீழ்தரம் எப்படி என்று பார்ப்போம் :

1.விடுதலைக்கு முன்னர் #வெள்ளாளர்கள் – #பிராமணர்கள் நெருக்கம் , ஒருவர் மற்றவர் வீட்டில் உணவு உண்பது, இரு சாதிகளும் இணைந்து அரசியல் பயணம், தொழில், கிராம நிர்வாகம் என இருந்தனர்

2.பின்னர் #வெள்ளாளர் – #பலிஜாநாயுடு, #கம்மாநாயுடு, #சஷத்திரியராஜீஸ், #ரெட்டியார்கள், #செட்டியார்கள் போன்றோர்களுடன் வெள்ளாளர்கள் நெருக்கம் காட்டினார்!!!! மேலே கூறியபடியே வெள்ளாளர்கள் இந்த சாதிகளுடன் மச்சான் – மாப்ள என்று சொந்தம் கொண்டாடுவது, ஒன்று அமர்ந்து சாப்பிடுவது, அரசியல், கிராம நிர்வாகம், தொழில் என்று இருந்தது

இதோடு வெள்ளாளர்கள் நின்றுயிருக்க வேண்டும்

—————————————–

அதன் பின் வந்தவை தான் வெள்ளாளர்களின் மதிப்பு, மரியாதை குறைய காரணமே

3. #கள்ளர், #மறவர், #ஆசாரி, #குலாலர், #செங்குந்தர், #வன்னியர், #வேட்டுவர், #நாடார், #முத்தரையர், #வலையருடன் —– வெள்ளாளர்கள் நெருக்கம்!!!!

இப்பொழுது வெள்ளாளர்கள் யாருடனும் நெருக்கமாக இருக்கிறார்கள் என்றால்

4. #பள்ளர், #பறையர், #அருந்ததியர்களுடன் வெள்ளாளர்கள்

நெருக்கம் காட்டி ஒன்றாக அமர்ந்து சாப்பிடுவது, ஒன்றாக சரக்கு அடிப்பது, ஒன்றாக ஊர் சுற்றுவது, கஞ்சா அடிப்பது

என கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக கீழே இறங்கிவிட்டார்கள் வெள்ளாள #மானங்கெட்டபயலுக

எல்லா சாதிக்கும் இறங்கி வந்து நன்மை செய்யலாம் தவறில்லை, மற்ற சாதி வாழ்விற்கு துணை நிற்பதில் தவறில்லை,

கொஞ்ச கொஞ்சமாக கீழே இறங்கி கண்ட சாதிக்காரனுடனும் ஒன்னும் மண்ணுமாக பழகி பேசுறீயே அப்புறம் மானங்கெட்ட #மயிருக்கா உனக்கு (வெள்ளாளன்) #மற்றசாதிக்காரன் மரியாதை கொடுப்பான்!!!

இப்படி கீழே இறங்கிட்டே போகும் சில மொல்லமாரி வெள்ளாளனுகளுக்கு சொல்வது என்னவென்றால் நீ சோறு என்ற சாதத்தை சாப்பிடுகிறாயா? அல்லது #குதிரைலத்தியை திண்கிறாயா?

அப்படியே கீழே இறங்கி நீயும் #தலீத்தாகி விட வேண்டியது தானே, ஒழுக்கம் கெட்ட பின்னர் ஒன்றுமில்லாமல் நீ ஆன பின்னர் வெள்ளாளன் என்ற சாதி பெயரை மட்டும் ஏன்டா தூக்கிட்டு திரியுற?

இப்படி மானங்கெட்டு சுத்துறவன் நீயே தலீத்தாகி விடு!!! அது தான் எல்லாருக்கும் நல்லது!!!!

சில மானங்கெட்ட வெள்ளாள பயலுகளின் #குற்றம் உள்ள #செஞ்சு மட்டும் #குறுக்குறுக்கும்!!!!!

 

எழுத்தாளர் சைவச்செல்வன் ஒட்டப்பிடாரம் கார்த்தி சங்கர் பிள்ளை 9629908758 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *