ஒன்று படுவோம் வென்றுகாட்டுவோம்வஉசி வம்சமே

? நமது வேளாளார்  என்பது வேளாண்மை செய்து நெல் விதைத்து வானம் பார்த்து மழை வரும் மா வரதா என்று விவசாயம் பார்த்த ஆண்ட இனம் தான்  வேளாளார் இனம் ,இந்த இனத்தின் பெயரே திருட்டு தனம்மாக திருட நினைக்கும் நரிகள் இருக்கிறது அதை

Read More

?????வீரமிக்க வெள்ளாளர்களே………நம் உரிமையை மீட்க….உணர்வுடன் வா…..வெள்ளாளர் அனைவரும் வர வேண்டும் அனைவருக்கும் தெரியபடுத்தவும்

வெள்ளாளர் அனைவரும் வர வேண்டும் அனைவருக்கும் தெரியபடுத்தவும் ????? வீரமிக்க வெள்ளாளர்களே……… நம் உரிமையை மீட்க…. உணர்வுடன் வா….. வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (14/5/17)… நேரம் 2.30 மணி முதல்.. இடம் : திருச்சி… சத்திரம் பேருந்து நிலையம். .. கலைஞர் அறிவாலயம் அருகில் உள்ள

Read More

வெள்ளாளர் யார் யார் ? எப்படி உருவானர்கள்? அனைவரும் படிக்க….

604 மரபாளர் மகத்துவம் 1முதல் நாகரிகத்தை தோற்றுவித்த வேளாளர்கள் (பிள்ளைமார், முதலியார்)  வேளாண்மைக்கு உரிமை பூண்டவர்கள், காவலுரிமை உடையவர்கள், முதன்முதலில் நிழங்களை உழுதும், உழுவித்தும் வேளாண்மை தொழில் செய்ததனால், காடுகெடுத்து நாடாக்கி வேளாண்மைக்கு தலைமை ஏற்று உழுவித்தவர்கள் என்பதனாலும், வேளாண்மையை அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் என்பத னாலும்,

Read More

​​“வெள்ளை மனம் எங்கள் பிள்ளை இனத்தினருக்கே    *   தமிழகத்தின் ‘பொற்காலம்**’ எனப் போற்றப்படும் சங்க காலம் தொட்டு இன்றைய காலம் வரையிலும் தமிழ் அழியாது பாதுகாத்து வளர்தெடுத்து    பாடுபடுவோர் நம் பிள்ளைமார்களே என்பதுதான் வரலாற்றுச் சிறப்பு.

​“வெள்ளை மனம் எங்கள் பிள்ளை இனத்தினருக்கே    *   தமிழகத்தின் ‘பொற்காலம்**’ எனப் போற்றப்படும் சங்க காலம் தொட்டு இன்றைய காலம் வரையிலும் தமிழ் அழியாது பாதுகாத்து வளர்தெடுத்து    பாடுபடுவோர் நம் பிள்ளைமார்களே என்பதுதான் வரலாற்றுச் சிறப்பு. பக்தி இலக்கியங்கள் மட்டுமல்லாது

Read More

​மறந்தது ஏனோ……?

மறந்தது ஏனோ……? மதிப்பு மிக்க  மே-1தொழிலாளர் பொன்நாளில் இவரை மறக்க முடியுமா…? ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் தொழிலாளர் வேலை நேரம் 12 மணி நேரமாக இருந்தது…. இதனால் மிகவும் சிரம பட்டு வந்தார்கள்….இதனை அறிந்த வஉசி அவர்கள் மனம் வருந்தி தொழிலாளர் துயர் போக்கு வண்ணம்

Read More