வெறித்தணமாண வெள்ளாளன்

வங்ககடல் சிங்கம் வாதிடுவதில் உங்களுக்கு நிகர் இவ்வுழகில் பிறக்கவில்லை பிறக்க போவதும் இல்லை சுதந்திரத்திண் சுடர்ஒலியாய் உழைப்பாழர்களின் உயிராய் வழக்கறிஞர்களுக்கு வழிகாட்டியாய் வீரத்திண் மறு உறுவமாய் நெல்லையில் அவதரித்த இந்திய மக்களின் இறைவனே (செப்.5) மீண்டும் வருவீரா அந்த நாளில் உங்களை தினமும் வணங்கி

Read More